Proces potrage za kadrovima

Regrutovanje kandidata

Naša usluga počinje regrutovanjem odnosno identifikovanjem potencijalno interesantnih kandidata. Glavni zadatak naše kompanije je privući najkvalitetnije kandidate, a zatim identifikovati i proceniti najbolje među njima.

Uobičajeni kanali regrutovanja uključuju direktni pristup potencijalnim kandidatima i oglašavanje (na vlastitoj stranici, i u novinama). Zahvaljujući dokazanim uspesima u dosadašnjem radu, stalnom praćenju događanja na srpskom tržištu rada, razgranatoj mreži kontakata u raznim industrijama i poverenju potencijalnih kandidata koji nam se svakodnevno samoinicijativno javljaju, direktnim pristupom postižemo izvrsne rezultate i u većini slučajeva tako rešavamo upite naših klijenata, dok javnim oglašavanjem otvorenih radnih mesta postižemo daljnje širenje informacije o dinamici zapošljavanja naših klijenata.

Izuzetno vredan izvor kandidata je i naša interna baza kandidata – vitalni deo našeg poslovanja – korisna kao direktan izvor informacija o zanimljivim kandidatima, a takođe i kao izvor informacija o drugim potencijalno zainteresovanim kandidatima sličnog profila.

Radimo za širok spektar odabranih klijenata – uključujući multinacionalne te jake srpske velike i manje organizacije. Naši klijenti nam poveravaju različite specijalističke i administrativne pozicije u području finansija, marketinga, prodaje, IT, novih tehnologija te strateškog upravljanja. Primarno smo partneri našim klijentima, što nam omogućava dublje razumevanje prirode njihovog poslovanja i strateških ciljeva. Time smo u najboljoj poziciji da regrutujemo upravo one pojedince koji najviše odgovaraju kako zahtevima pozicije, tako i samoj kulturi organizacije.

Selekcija kandidata se sastoji od nekoliko faza:

Telefonski pred-intervju

kratak razgovor s kandidatom u kojem se najčešće proveravaju nejasne činjenice iz biografije, kandidatovo shvatanje zahteva radnog mesta, te njegova motivacija za konkurs koji je u toku. Telefonski intervju je vrlo važan kako bi se izbegli nesporazumi ili nepodudarnosti zahteva pozicije i kandidata u nekoj od kasnijih faza selekcijskog procesa.

Psihološko testiranje / razne druge provere

(znanje stranih jezika, znanje rada na računaru te druga stručna i specifična znanja), kao deo selekcijskog procesa, važne su kako bismo mogli dobiti detaljnije i raznovrsnije informacije o kandidatu te videti u kojoj meri odgovara klimi i kulturi klijenta – ponovo kako se ne bi dogodile nezgodne i razočaravajuće situacije. Tako dugoročno tražimo najprimerenijeg kandidata za naše klijente, odnosno kandidate povlačimo iz naše interne baze odgovarajući “osobinama” klijenta.

Strukturirani intervju

sastoji se od grupe detaljno razrađenih pitanja i predstavlja osnovu selekcijskog procesa. Strukturirani intervju prilika je za detaljno upoznavanje kandidatovih sposobnosti, znanja, motiva i ambicija. Osim raznih faktografskih pitanja, strukturirani intervju sadrži i pitanja bihevioralnog tipa. Prošlo ponašanje smatramo jednim od najboljih pokazatelja budućeg ponašanja te se zato kvalitetan kandidat mora znati adekvatno predstaviti u kontekstu dosadašnjih uspeha i sposobnosti suočavanja s vrlo izazovnim budućim poslovnim situacijama. Tokom intervjua stručnjaci u selekciji sagledavaju sve podatke prikupljene o kandidatu u prethodnim fazama selekcije (telefonski intervju i psihološko testiranje) te područja koje je potrebno dodatno objasniti proverom preporuka.

Provera preporuka

takođe je izuzetno bitan element selekcijskog procesa. To je još jedna prilika za kandidata da se kroz procenu drugih pokaže u dobrom svetlu. Telefonskim putem – i uz pristanak kandidata – proveravamo njegove/njene glavne kompetencije i socijalne veštine, oslanjajući se na sud ljudi koji poznaju njegov/njen rad i u mogućnosti su ga relevantno oceniti.

Osim navedenog, jednaka pažnja posvećuje se i pripremi kandidata, budući da na intervjuu često veština prezentacije i sposobnost argumentacije imaju istu (a ponekad i veću) važnost od relevantnih referenci iz biografije.

Odabir kandidata i završetak procesa

Kao rezultat celokupnog procesa, na temelju svih prikupljenih informacija, sastavljamo detaljan izveštaj o najkompetentnijim kandidatima za određenu poziciju, te ga upućujemo klijentu koji na osnovu završnih intervjua vrši konačan odabir zaposlenih.

U slučaju da klijent izrazi želju, naše stručno osoblje se stavlja njemu na raspolaganje te pomaže pri pripremi završnog intervjua i analizi informacija dobijenih u procesu regrutacije i selekcije.

Naš iskusan tim garantuje kvalitet odabranih kandidata. Nakon završetka procesa naša je praksa pratiti napredak zaposlenog kandidata i zadovoljstvo klijenta njegovim radom.