Razvoj HR funkcije u organizaciji

HR funkcija jedna je od ključnih poslovnih funkcija koja omogućava uspešnije poslovanje organizacije – kontinuirano prati razvoj poslovanja, podržava tržišnu orijentaciju i potrebe, uključena je u dinamiku tekućih poslovnih procesa te u kreiranje dugoročnih poslovnih strategija i politike.

Upravljanje ljudskim potencijalima kao poslovna funkcija objedinjuje poslove i zadatke vezane za planiranje, razvoj i primenu HR strategije – proces regrutovanja i selekcije, edukaciju i razvoj, motivisanje, praćenje i nagrađivanje, razvoj karijere i dr.