HR consalting

VIZIJA 2019 je vodeća srpska komapnija u savetovanju u upravljanju ljudskim resursima. Upravljanje ljudskim resursima vidimo kao jedan od ključnih elemenata upravljanja poslovanjem.

VIZIJA 2019 uloga sastoji se u:

 • slušanje klijenata i razumevanju njihovih potreba
 • razvoj praktičnih rešenja prilagođenih njihovim potrebama
 • implementaciji novih procesa
 • osposobljavanje menadžera za daljnje sprovođenje novoimplementiranih procesa.

Neki od VIZIJA 2019 projekata su:

 • dizajn, ili procena i redizajn, te implementacija funkcije upravljanja ljudskim resursima
 • restrukturiranje poslovnih procesa i organizacione šeme
 • dizajn programa zadržavanja zaposlenih, ispitivanje zadovoljstva zaposlenih i istraživanje stavova
 • procena radne uspešnosti zaposlenih i implementacija sistema nagrađivanja
 • razvoj i upravljanje talentima
 • procena menadžerskih potencijala
 • timski i organizacioni razvoj upotrebom proverenih dijagnostičkih i savetničkih instrumenata (Belbin®Team Role…)
 • razvoj modela ključnih kompetencija
 • interne radionice o regrutovanju, razvoju zaposlenih te procesima upravljanja ljudskim resursima namenjene menadžerima i specijalistima koji se bave područjem ljudskih resursa, ali i ostalim stručnjacima zainteresovanim za ovo područje.

Za dodatne informacije o našim uslugama obratite nam se na office@vizija2019.rs  ili na 011/ 256-3275